Ecologie

Ecologie-22052017 Iedereen die plannen heeft om een gebouw te ontwikkelen of een bestemming te wijzigen krijgt te maken met de natuurwetgeving. Of het nu in het buitengebied is of midden in de stad; het is verplicht te onderzoeken of de wet niet wordt overtreden. Hierbij dient te worden gekeken naar beschermde dier- en plantensoorten en beschermde gebieden. Door vroegtijdig in kaart te brengen wat de risico’s zijn voor uw project, kan vertraging bij de uitvoering worden voorkomen.
De eerste stap in het onderzoeken of beschermde soorten of gebieden in (de omgeving van) een plangebied voorkomen is de zogenoemde quickscan flora en fauna. De quickscan flora en fauna is een oriënterend onderzoek. Met behulp van bestaande literatuur en het uitvoeren van een veldbezoek wordt ingeschat welke risico’s uw project loopt. Liggen er beschermde gebieden in de buurt? Of komen er beschermde dier- of plantensoorten in de buurt voor? Op basis van de quickscan flora en fauna wordt het vervolgtraject uitgestippeld/in kaart gebracht.
De quickscan flora en fauna (quickscan natuurwaarden) is een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving. Door middel van een literatuuronderzoek en veldbezoek wordt beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied. Ook wordt gekeken of de plannen mogelijk een negatief effect hebben op Natura 2000-gebied of de Ecologische Hoofdstructuur. Indien in de buurt van het plangebied beschermde soorten voorkomen kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Hierin wordt dan precies in kaart gebracht wat de mogelijke gevolgen zijn voor de soort.
Vonk Groenservice heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van quickscans flora en fauna. Vonk Groenservice begeleidt en adviseert u op een onafhankelijke praktische wijze. Ook voor vervolgonderzoek kunt u bij ons terecht.

Vonk Groenservice, Groenservice, Groen, onderhoud groen, groenonderhoud, aanleg groen, groen aanleg, bomen planten, aanleg plantsoen, aanleg plantvakken, snoeien, snoeiwerk, achterstallige snoei, ganzon maaien, maaien, gras maaien, ruiggras, grondwerk, aanleg tuinen, advies groen, groen advies, Flora & Fauna, Flora & Fauna Quickscan, Natuurtoets, Vta-boomcontrole, boomcontrole, boomcontroleur, bomen kappen, bomen snoei, kandelaberen, natuurmaatregelen, amfibiënscherm, nestkasten, broedhopen, Bovenkarspel, Enkhuizen, Hoorn, Andijk, Medemblik, Hoogkarspel, Venhuizen, Stede Broec, Drechterland, Wervershoof, Alkmaar, Schagen, Noord-Holland, Den Helder, Heerhugowaard, Wieringerwerf, Middenmeer, Texel, Purmerend, Amsterdam, Zaanstad, Lelystad, West-Friesland, Volendam, EdamComments are closed.