Projecten

Onderstaand een greep uit uitgevoerde of lopende projecten van Vonk Groenservice

ECOLOGIE

De Woonschakel West-Friesland

Diverse Flora- en Fauna Quickscans tbv te slopen of renoveren wooncomplexen

Onderzoek naar de aanwezigheid van Huismus, Gierzwaluw en Vleermuis bij diverse wooncomplexen

Agrofocus

Diverse Flora- en Fauna Quickscans tbv uit te breiden agrarische objecten

KWS Amsterdam-Heerhugowaard

Ecologische begeleiding / Ecologisch werkprotocol Kadeverbetering Jiperdijk te Neck

Volker Wind

Ecologische begeleiding / Ecologisch werkprotocol realisatie windmolenpark West Frisia

Ecologische begeleiding realisatie windmolenpark Ferrum Tata Steel

Kieftenburg Boomsma BV

Ecologische begeleiding realisatie struinpad in natuurgebied nabij Halfweg

Diverse broedvogelinventarisaties tbv rooien bomen

Kroeze Infra

Diverse broedvogelinventarisaties tbv bouwrijp maken terrein of rooien bomen

J. Koper BV

Diverse Flora- en Fauna Quickscans tbv baggerwerkzaamheden Gemeente Schagen

 

 Comments are closed.